Genelec yrityksenä

Genelec on innovatiivinen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattava yritys, joka on rakennettu kunnioitukselle ja intohimolle totuudenmukaisen äänen suhteen. Täältä löydät yrityksemme historian, arvomme ja sen, mikä saa meidät syttymään.

Perintö

Yrityksemme maailmankuva perustuu visioomme, missioomme ja arvoihimme.

Yrityksen syntymästä lähtien Genelec on luonut työkaluja äänen tarkkailuun audioalan ammattilaisille, ja tämä on missiomme ydin. Tarkoituksenamme on kuunnella asiakkaitamme, ymmärtää heidän ongelmiansa ja ratkaista niitä yhteistyössä heidän kanssaan.

Meillä on pitkät perinteet tutkimuksessa ja uusien ratkaisuiden ja teknologioiden kehittämisessä maailman vaativimmille asiakkaille. Genelecille on tärkeää rakentaa pitkäaikaisia, syvään luottamukseen perustuvia suhteita asiakkaidemme, kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Ratkaisujemme laatu on aina ollut meille erittäin tärkeää, ja siksi ne kestävät vuosikymmeniä. Pystymme edelleen huoltamaan vanhimpiakin mallejamme varmistaen, että ne toimivat ja tuovat käyttäjilleen iloa vielä vuosia.

Iisalmi, Suomi

Genelecin brändi pohjautuu suomalaiseen identiteettiimme, mutta samalla olemme ajattelussamme syvästi kansainvälisiä. Tehtaamme luonnonkaunis sijainti Iisalmessa Poroveden rannalla on keskeinen osa yrityksen identiteettiä.

Luonto ja luonnon läheisyys ovat aina olleet tärkeitä geneleciläisille, ja tuotantomme on alusta asti ollut Iisalmessa. Tähän on kaksi tärkeää syytä: ensinnäkin tuotanto- ja tuotekehitysosastojen läheisyys mahdollistaa laadun ja lupausten ylläpitämisen. Toiseksi, olemme osa laajempaa yhteiskuntaa, ja voimme innostaa ihmisiä maailmanlaajuisesti. Haluamme rakentaa ympäröivää yhteisöä ja edistää sen hyvinvointia ja elinvoimaa.

Laatu

Laatu on Genelecin filosofian ja toiminnan ytimessä. Se on sisäänrakennettuna toimintatavoissamme sekä tuotannollemme ja yhteistyökumppaneillemme asettamissamme vaativissa mittareissa. Ratkaisumme ja tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu toimimaan luotettavasti haastavissakin ympäristöissä, ja ne ovat säännöllisesti päivittäisessä käytössä vuosikymmeniä.

Genelecillä laatu tarkoittaa, että teknologiamme on huolellisesti suunniteltu vastaamaan käyttäjien vaatimuksia ja se valmistetaan ja toimitetaan asiakkaalle virheettömästi. Jokainen valmis tuote on yksilöllisesti testattu ja mitattu laadun varmistamiseksi.

Laadun kokonaisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa, että kehitämme jatkuvasti prosessejamme, teknologiaamme, kykyjämme ja ympäristön huomioimista. Tämä kehitys on osa jokapäiväistä toimintaamme, ja uskomme sen auttavan meitä menestymään pitkällä aikavälillä ja edistämään kestävää kasvua.

Design

Genelecin teknologian suunnittelu heijastaa yrityksen arvoja, ja suunnittelumme tarkoituksena on aina ollut parantaa äänen suorituskykyä sekä luoda selkeä visuaalinen identiteetti.

Innovatiivinen suunnittelu on keskeinen osa tuotekehitystämme, ja olemme esitelleet ja ottaneet käyttöön useita Genelecin avainteknologioita.

Genelecin malliperheessä pyritään yhdistämään sekä tekninen että taiteellinen suunnittelu tarjoamalla paras mahdollinen suorituskyky ja esteettinen nautinto. Estetiikkaamme ilmaisee taiteen läsnäoloa työssämme ja ratkaisumme edustavat elämän ja luonnon kauneutta ja harmoniaa.

Me toimitamme

Genelecin toiminta on suoraviivaista ja läpinäkyvää, ja toimimme aina arvojemme mukaisesti.

On tärkeää, että lupauksen antaessamme, pystymme toteuttamaan sen aina – oli kyse markkinointiviestistä, asiakaskontaktista tai tuotekokemuksesta.

Päälupauksemme on tarjota äänentoistoalan ammattilaisille paras ja totuudenmukaisin mahdollinen äänentoisto, jotta he voivat jatkuvasti parantaa työnsä laatua. Niille, jotka kuuntelevat nauttiakseen, haluamme tarjota parhaan mahdollisen kokemuksen toistamalla materiaalin kaikki yksityiskohdat – juuri sellaisina kuin tekijät ovat ne tarkoittaneet. Haluamme asiakkaidemme kokevan laatua, luottamusta ja täyttymystä – ja tuntevan olevansa "läsnä" kuulemassaan materiaalissa: tässä emme voi tehdä kompromisseja.

Vältämme lupaamasta asioita, joita emme voi toteuttaa, ja olemme aina avoimia ja rehellisiä sen suhteen, mitä voimme realistisesti saavuttaa.

Asiantuntevat ammattilaiset

Genelecin ydinliiketoiminta on suunnitella ja valmistaa teknologioita ja palveluja ammattilaisille, jotka ovat äänen tuotannon asiantuntijoita. Vaativille ammattilaisille työkalujen laatu, tarkkuus ja luotettavuus ovat elintärkeitä asioita.

Työntekijämme ovat myös alansa syvästi osaavia ammattilaisia. Heidän osaamisensa ja ammattitaitonsa ovat Genelecin innovaation, toiminnan ja tulevaisuuden perusta.

Genelecin toiminta on aina perustunut tieteeseen, tietoisuuteen ja asiantuntemukseen. Koulutus ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä alueita toiminnassamme ja viestinnässämme, ja haluamme auttaa asiakkaitamme ymmärtämään, miksi käytämme tiettyjä ratkaisuja suunnittelussamme. Uskomme, että tiedon jakaminen auttaa asiakkaitamme tekemään päätöksiä, jotka perustuvat sekä tieteellisiin faktoihin että tunteisiin.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on aina ollut yrityksemme perusperiaatteita. Pidämme sitä yhtä tärkeänä kuin kannattavuutta ja äänen laatua. Otamme kaikessa päätöksenteossamme kokonaisuutena huomioon päätöksen vaikutukset ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja talouteen.

Tuotteemme ja prosessimme suunnitellaan minimoimaan ympäristöjalanjälkemme ja hyödynnämme kestävän kehityksen menetelmiä.

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja otamme vastuumme yrityskansalaisena vakavasti. Luonnonvarojen säästäminen, materiaalien ja sähkön tehokas käyttö sekä ratkaisujemme pitkäikäisyys ovat meille erittäin tärkeitä asioita.

Uskomme, että sitoutuminen kestävään kehitykseen alkaa jokaisesta yksilöstä, ja Genelecin johto tukee tätä sitoutumista jatkuvasti yritystasolla. Organisaationa noudatamme näitä periaatteita joka ikinen päivä.

ISO 14001 -ympäristöstandardien sertifikaattimme sekä yksittäisten tuotteiden sertifikaatit osoittavat, että Genelec on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä standardeja, joita arvostetut riippumattomat tahot valvovat säännöllisesti.

Premium

Genelec on monella tapaa ainutlaatuinen yritys, ja haluamme osoittaa tämän koko asiakassuhteen ajan. Tahdomme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen kokemuksen kanssamme. Me saamme olla ylpeitä omasta työstämme ja kohtelemme muita sillä samalla kunnioituksella, mitä meillekin osoitetaan."

Genelecin brändi on rakentunut ydinarvojemme pohjalta ja se on yrityksen tärkein yksittäinen voimavara – siksi siitä huolehtiminen on jokaisen vastuulla.

Teknologinen edelläkävijyys

Genelec on koko olemassaolonsa ajan johtanut aktiivisten kaiutinjärjestelmien teknologista kehitystä - ja tavoitteemme on aina ollut saavuttaa neutraali ja totuudenmukainen äänenlaatu.

Se edellyttää jatkuvaa teknologista tutkimusta ja innovaatioita sekä syvää sitoutumista tieteeseen ja suunnittelun periaatteisiin. Tavoitteemme on aina kehittää parhaita mahdollisia ratkaisuja, jotka aidosti auttavat asiakkaitamme. Onnistuaksemme, meidän tulee saman aikaisesti olla uskollisia missiollemme ja haastaa itseämme.

Uuden suunnittelun lähtökohtana on ymmärtää asiakkaidemme ongelmia ja löytää keinoja ratkaista ne. Uudet innovaatiot perustuvat jatkuvaan tutkimukseen sekä tieteen ja uusien teknologioiden alalla että markkinoiden ja ihmisten toiminnan ymmärtämisessä. Kaiken toimintamme ytimessä on halumme käyttää teknologiaa palvelemaan käyttäjiemme tarpeita ja yhteiskunnan hyvinvointia. Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen, kykyjen tunnistaminen, toistemme tukeminen ja yhdessä tekeminen on olennaista sekä teknologisen innovaation että arvon luomisen kannalta asiakkaalle.

Missio

Genelecin missio on auttaa asiakkaitaan toteuttamaan unelmiaan tarjoamalla parhaan mahdollisen totuudenmukaisen äänentoiston.

Visio

Genelec on halutuin tuotemerkki ammattitason äänentarkkailussa ja laatutietoisilla erikoismarkkinoilla.

Arvot

Arvojamme ovat usko, innostus, rehellisyys, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus.